ഓം ഗം ഗണപതയെ നമഃ
കരിമുട്ടത്തമ്മ ഈ ബ്ലോഗിന്‍റെ ഐശ്വര്യം
Some of the posts in this blog are in Malayalam language.To read them, please install any Malayalam Unicode font. (Eg.AnjaliOldLipi) and set your browser as instructed here.Otherwise you will see only squares.
അമ്മുമ്മക്കഥ കേള്‍ക്കാത്ത പുതുതലമുറക്ക് സൌകര്യാര്‍ത്ഥം വായിക്കാന്‍ ഒരു പുരാണം, കാര്‍ക്കോടക പുരാണം.സംഭവം പുരാണമാണെങ്കിലും വിവരണം എന്‍റെ ശൈലിയാണ്.ദയവായി ഇത് മോഷ്ടിക്കരുതേ, ആവശ്യമുള്ളവര്‍ അറിയിക്കണേ..
ഹെഡര്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത് തന്ന രായപ്പനു നന്ദി.

പുരാണം - ചവ്യനന്‍


ദേവലോകത്തിന്‍റെ രാജാവ് ഇന്ദ്രനാണ്.ഒരിക്കല്‍ ഇദ്ദേഹം അശ്വനീദേവന്‍മാരെ ദേവലോകത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കി.മറ്റെല്ലാവരാലും തഴയപ്പെട്ട അവര്‍ ചവ്യനമഹര്‍ഷിയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു.അവരുടെ അപേക്ഷ അദ്ദേഹം ചെവിക്കൊണ്ടു.

പിന്നീടൊരിക്കല്‍ ചവ്യനമഹര്‍ഷി ഒരു യാഗം നടത്തി!!
യജ്ഞാംശം ഭുജിക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹം അശ്വനീ ദേവന്‍മാരെ ക്ഷണിച്ചു.ഈ വിവരം ദേവേന്ദ്രന്‍ അറിഞ്ഞു; കുപിതനായ അദ്ദേഹം അശ്വനി ദേവന്‍മാരെ തടയുന്നതിനായി യാഗ സ്ഥലത്തെത്തി.വിവരം അറിഞ്ഞ ചവ്യനമഹര്‍ഷി ദേവന്‍മാരെ രക്ഷിക്കാന്‍ തയ്യാറായി.

അപ്പോള്‍ ഹോമകുണ്ഡത്തില്‍ നിന്നും ഒരു രാക്ഷസന്‍ ഉത്ഭവിച്ചു; അവനാണ്‌ മദന്‍.ഈ രാക്ഷസന്‍ ദേവേന്ദ്രനു നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു.അത് കണ്ട് ഭയന്നു പോയ ദേവേന്ദ്രന്‍ ചവ്യനമഹര്‍ഷിയെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചു.മഹര്‍ഷി ആ രാക്ഷസനെ നാലായി പകുത്ത് ഒരു ഭാഗം മദ്യത്തിലും, ഒരു ഭാഗം നായാട്ടിലും, ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീയിലും, ശേഷിച്ച ഭാഗം ചൂതാട്ടത്തിലും നിക്ഷേപിച്ചു.

വാല്‍കഷ്ണം:
മദന്‍റെ ഈ നാല്‌ ഭാഗങ്ങള്‍ കാരണമാണത്രേ ഇവയ്ക്ക് നാലിനും മാദകത്വം വന്നത്.
വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം
© Copyright
All rights reserved
Creative Commons License
Karkodaka Puranam by Arun Kayamkulam is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License.
Production in whole or in part without written permission is prohibited
Please contact: arunkayamkulam@gmail.com